Судске таксе

 

 

 

Судске таксе су дефинисане Законом о судским таксама објављеном у службеном гласнику Републике Србије број 28/94; 53/95; 16/97; 16/02; 29/04 и 61/05.

 


КАЛКУКЛАТОР СУДСКИХ ТАКСИ можете преузети 
овде.   

УПЛАТНИЦУ ЗА СУДСКУ ТАКСУ можете преузети овде.