КУЋНИ РЕД

 

Председник Вишег суда у Ваљеву, који управља судом, прописује кућни ред за зграду Вишег суда у Ваљеву, Карађорђева  48.
 
Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија као и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.
 
Са кућним редом упознају се судије и судско особље, а извод из кућног реда, који се односи на грађане, истиче се на видном месту у суду или на други погодан начин.
 
Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

Кућни ред у судској згради Вишег суда у Ваљеву:

Преузмите документ (.pdf формат)